Discuss / Python / 作业

作业

Topic source

wwdx0001

#1 Created at ... [Delete] [Delete and Lock User]

!/usr/bin/env python3

-- coding: utf-8 --

L = ['Bart','Lisa','Adam'] i = 0

while i < 3: print('Hello,%s!' % L[i]) i = i + 1


  • 1

Reply